5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 19/02/2018 tarih ve 490.05.01.2018.-78720 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi(grandbettingkayitol.com) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır.

After technical analysis and legal consideration based on the law nr. 5651, administration measure has been taken for this website (grandbettingkayitol.com) according to decision nr. 490.05.01.2018.-78720 dated 19/02/2018 of the Information and Communication Technologies Authority.


http://www.btk.gov.tr | http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr